DJI Mavic 3M

Spatřete více, pracujte chytřeji

Efektivní letecký průzkum musí vidět neviditelné. Proto má Mavic 3 multispektrální dvě formy vidění. Kombinuje RGB kameru s multispektrální kamerou, aby mohl skenovat a analyzovat porosty plodin s naprostou jasností. Řízení zemědělské výroby vyžaduje přesnost a data, Mavic 3M poskytuje obojí.

RGB kamera

20 MP 4/3 CMOS, mechanická závěrka

Bezpečný a stabilní

Všesměrové vyhýbání se překážkám [1]

Přenosová vzdálenost 15 km [2]

Kompaktní a přenosný

Složitelný pro snadné skladování

Multispektrální kamera

4 × 5MP G/R/RE/NIR

Přesné polohování

Určování polohy RTK na úrovni centimetrů

Časová synchronizace na úrovni mikrosekund

Efektivní letecké snímkování

Až 200 hektarů na let [3]

Multispektrální + RGB zobrazovací systém

Vysoce integrovaný obrazový systém

Inovovaný obrazový systém s jednou 20 MP RGB kamerou a čtyřmi 5 MP multispektrálními kamerami (zelená, červená, červená okrajová a blízká infračervená). Umožňuje použití například v precizním leteckém mapování, monitorování pěstování plodin a správě přírodních zdrojů

 

5MP multispektrální kamera
  • Blízké infračervené (NIR) 860 nm +- 26 nm
  • Červené okrajové (RE) 730 nm +- 16 nm
  • Červené (R)  650 nm +- 16 nm
  • Zelené (G) 560 nm +- 16 nm
Charakteristiky RGB kamery

4/3 CMOS – 20 MP obrazový senzor

1/2000 s – Mechanická závěrka s nejvyšší rychlostí

0,7 s – Vysokorychlostní série při použití kamery RGB

Senzor slunečního světla

Vestavěný snímač slunečního záření zachycuje intenzitu slunečního záření a zaznamenává ji do obrazového souboru, což umožňuje kompenzaci světla obrazových dat při 2D rekonstrukci. Výsledkem jsou přesnější výsledky NDVI a také lepší přesnost a konzistence získaných dat v čase.

RTK modul

Přesné snímky, které zachytí každý pixel

Mavic 3M s modulem RTK pro určování polohy na centimetr. Řízení letu, kamera a modul RTK se synchronizují v řádu mikrosekund, aby přesně zachytily polohu obrazového středu každé kamery. Díky tomu může Mavic 3M provádět vysoce přesné letecké snímkování bez použití pozemních kontrolních bodů.

Efektivní a spolehlivá výdrž baterie

Mimořádně dlouhá výdrž baterie, rychlé série

43 minut [4]

Letový čas

200 hektarů

Jediný let může umožnit mapovací operace na ploše 200 hektarů.

 

Rychlé nabíjení

100 W rozbočovač pro nabíjení baterií

Vysoce účinné rychlé nabíjení

88 W rychlé nabíjení

V dronu

Stabilní signál, hladký přenos obrazu

Přenos O3 integruje dva vysílací signály a čtyři přijímací signály, což podporuje velmi dlouhé přenosové vzdálenosti až 15 km

Všesměrová detekce překážek [1], letecké snímkování se sledováním terénu

Letoun je vybaven několika senzory vidění s širokým rozsahem, které přesně detekují překážky ve všech směrech a umožňují všesměrové vyhýbání se překážkám. Letecké snímkování se sledováním terénu lze snadno provádět v krajině s příkrými svahy.

Použití

 

Mapování sadů

Mavic 3M umožňuje letecké snímkování sadů se sledováním terénu, a to i na svažitých pozemcích. Společně s platformou DJI Terra nebo DJI SmartFarm [6] umožňuje rekonstruovat mapy sadů s vysokým rozlišením, automaticky identifikovat počet stromů, odlišit stromy od jiných překážek nebo objektů a generovat trojrozměrné provozní trasy pro zemědělské drony, což zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu.

Proměnná aplikace

Při hnojení rýže, regulaci růstu bavlny a postřiku brambor listovými hnojivy se Mavic 3M používá k pořizování multispektrálních snímků plodin. Systém DJI Terra nebo platforma DJI SmartFarm [6] pak mohou vytvářet mapy NDVI a dalších vegetačních indexů, zachycující rozdíly v potenciálu plodin a generující předpisové mapy, které umožňují zemědělským dronům provádět aplikaci s proměnlivou dávkou. To v konečném důsledku umožňuje uživatelům snížit náklady, zvýšit výnosy a chránit životní prostředí.

Inteligentní terénní průzkum

Mavic 3M může provádět automatický průzkum terénu. Snímky z průzkumu pole lze v reálném čase odesílat do platformy DJI SmartFarm [6] prostřednictvím sítě 4G. Dokáže včas zjistit abnormality, jako jsou nedostatky při vzcházení, tlak plevelů a polehnutí plodin. Může také provádět inteligentní analýzy, jako je identifikace sazenic bavlny a testování produkce rýže, s využitím identifikace AI pro sdílení informací o růstu plodin v reálném čase, navádění agronomických činností a snadnou správu 70 hektarů zemědělské půdy jednou osobou.

Monitorování životního prostředí a průzkum přírodních zdrojů

Mavic 3M lze použít také při průzkumu životního prostředí a přírodních zdrojů, například při monitorování obohacování vody, průzkumu rozšíření lesů, průzkumu městské zeleně a dalších.

Otevřený ekosystém

Cloud API

Mavic 3M lze přímo připojit ke cloudové platformě třetí strany prostřednictvím integrovaného rozhraní DJI Cloud API v systému Pilot 2 na základě protokolu MQTT. Pro umožnění přenosu informací o vybavení UAV, živého vysílání, fotografických dat a dalších informací není třeba vyvíjet samostatnou aplikaci.

MSDK

Mavic 3M podporuje Mobile SDK 5 (MSDK5) s plně otevřeným produkčním kódem. MSDK5 umožňuje vyvinout vlastní řídicí aplikaci pro hlídkování bezpilotních letounů v terénu, inteligentní průzkum a další scénáře, díky čemuž je uživatelsky přívětivější.

Vysvětlivky

1. NELÉTEJTE za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr (rychlost větru 12 m/s nebo více), sníh, déšť nebo blesky. NELÉTEJTE v oblastech, které se nacházejí ve výšce 6 000 m n. m. nebo vyšší. NELÉTEJTE s letadlem v prostředí, kde je teplota nižší než -10° C (14° F) nebo vyšší než 40° C (104° F). NESTARTUJTE z pohybujících se objektů, jako jsou automobily a lodě. NEPROVÁDĚJTE let v blízkosti odrazivých povrchů, jako je voda nebo sníh. V opačném případě nemusí systém určování polohy vidění pracovat správně. Pokud je signál GNSS slabý, létejte s dronem v prostředí s dobrým osvětlením a viditelností. Za špatných světelných podmínek nemusí systém vidění pracovat správně. Při létání v blízkosti zdrojů elektromagnetického rušení dbejte na bezpečnost letu. Mezi běžné zdroje elektromagnetického rušení patří vysokonapěťová elektrická vedení, vysokonapěťové vysílací stanice, radarové stanice, základnové stanice mobilních telefonů, vysílací věže, hotspoty Wi-Fi, směrovače a zařízení Bluetooth. 2. Přenosové vzdálenosti 15 km lze podle normy FCC dosáhnout pouze při měření ve venkovním prostředí bez rušení. Norma SRRC je přijata v pevninské Číně a nejvzdálenější přenosová vzdálenost je 8 km. Výše uvedené údaje jsou nejvzdálenější komunikační vzdálenosti pro jednosměrné lety bez návratu podle jednotlivých norem. Během letu věnujte pozornost výzvám k návratu v aplikaci DJI Pilot 3. Specifické testovací podmínky: Ve slunečném prostředí bez větru je ortografická letecká fotografie pořízena při rychlosti letu 15 m/s, výšce letu 217 m, vzdálenosti vzorkování od země (GSD) 5,73 cm pro viditelný obraz a 10 cm pro multispektrální obraz, dopředné míře překrytí 70 % a stranové míře překrytí 60 %. 4. Data byla měřena pomocí dronu DJI Mavic 3M letícího konstantní rychlostí 36 km/h na úrovni moře v bezvětří, dokud nezůstalo 0 % výkonu. Slouží pouze pro referenční účely. Během letu věnujte pozornost výzvám k návratu domů v aplikaci DJI Pilot 2. 5. Volitelné příslušenství. Tato služba není v některých zemích dostupná. Podrobnosti si vyžádejte od místního distributora. Pokud používáte multispektrální kameru pro snímání dat, neinstalujte modul DJI Cellular, aby nedošlo k zablokování snímače intenzity. 6. Platforma DJI Smart Agricultural Platform bude podporována ve 2. čtvrtletí roku 2023. Tato služba není v některých zemích dostupná. Podrobnosti si vyžádejte od místního distributora.

GEOTRONICS Praha, s. r. o.

Pikovická 11
147 00 Praha 4

IČO : 480 27 014
DIČ: CZ48027014

Tel: +420 735 759 369

info@bezpilotne.cz

Provozní­ doba:

Pondělí - Pátek
8:00 - 16:30