Stali jsme se členem Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA), jejímž posláním je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu a obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.