Pix4D

DESKTOPOVÝ PROGRAM + CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

Pix4Dmapper

 

Profesionální fotogrammetrický software pro mapování pomocí dronů čistě ze snímků.

Pix4Dmapper převede vaše snímky na vysoce přesné, georeferencované 2D mapy a 3D modely, které jsou aktuální a mohou být doplňkem široké škály aplikací.

VÝSTUPY
3D mračno bodů vytvořené z překrývajících se snímků vám umožní například přesnou lokalizaci v rekonstruovaném prostoru nebo lomu, který může být zobrazen jak v původních barvách nebo barevné klasifikaci.
Digitální model povrchu a terénu vám poskytne výšku každého bodu, buď včetně nadzemních objektů, nebo bez nich, připraven pro vaše pracovní postupy GIS.
Ortomozaika s vysokým rozlišením má každý pixel korektně umístěný na digitálním modelu povrchu, čímž je korigováno zkreslení perspektivou.
Výpočet objemů pro kontrolu vašich zásob s volně nastavitelnou výškou základny, což umožňuje přesné měření.
Vrstevnice zobrazují výšku a představují zjednodušenou reprezentaci topografie
3D texturovaný objekt s trojúhelníkovou sítí, potažený fotorealistickou texturou. Perfektní pro sdílení a vizualizaci.
Termografie určuje pomocí radiometricky přesné metody teplotu každého pixelu.

Pix4Dbim

 

Analyzujte, měřte, ověřujte, sdílejte a integrujte data o stavbě pomocí BIM díky flexibilní možnosti zpracování snímků buď na desktopovém počítači, nebo v cloudu.
Výstupy mohou být analyzovány a sdíleny pomocí cloudového serverového řešení.
Automatické zpracování v cloudu. Detailní možnosti editace na desktopu s možností měření, výpočtu objemů, tvorbou vrstevnic a inspekčními funkcemi.
Zobrazení výstupů ve 2D a 3D na intuitivní časové ose s možností prohlížení, měření a pořízení poznámek.

Fotorealistické modely pro měření
Pix4Dbim desktop vytváří 3D modely pro vizualizaci, vrstevnice a umožňuje měření povrchu a objemu. Zdrojové snímky s vysokým rozlišením použité pro vytvoření objektu je možné zobrazit kliknutí na jakýkoliv bod 3D modelu.

Časová osa v cloudu
Data pořizovaná v pravidelných intervalech jsou zobrazena v cloudu na časové ose a umožňují zobrazit postup stavby. Je možné zobrazovat 2D nebo 3D data, dále je možné přidávat poznámky, měřit a sdílet projekt pomocí internetového odkazu.

Porovnání skutečného stavu stavby
Naimportujte do Pix4Dbim cloud výkresy, díku čemuž mohou být výsledná ortofota porovnána s plánem stavby. Případné chyby při stavbě je možné zjistit dříve, než významněji ovlivní následující fáze stavby. Případně je možné použít diagramy generované BIM aplikací pro kontrolu skutečného harmonogramu stavby.

Pix4Dfields

 

Pix4Dfields je vytvořen na základě požadavků zemědělců, agronomů a chovatelů.
Umožní Vám získat rychlé a přesné mapy v terénu, s jednoduchým a efektivním rozhraním zcela orientovaným na potřeby zemědělství.
Pix4Dfields používá snímky* pro vytvoření konzistentních a v průběhu roku porovnávatelných výstupů.
Je vybaven novým okamžitým zpracováním pro generování map s vysokým rozlišením, umožňujícím vyhodnocení dat přímo v terénu.
Porovnávání vrstev, zonace a nástroj pro preskripce Vám pomůže lépe interpretovat a spravovat Vaše mapy.

*Použití vybraných multispektrálních a RGB kamer

Pix4dfields pokrývá nejběžnější terénní použití jako například digitální vyhledávání, ochranu sazenic, pojistné události a chov.

Multispektrální a RGB kamery
Improtujte snímky ze standardních RGB kamer a vybraných multispúektrálních senzorů jako Parrot Sequoia a MicaSense RedEdge.

Hranice pozemků
Importujte hranice pozemků z Vašeho systému pro správu zemědělství, nebo je nakreslete přímo v Pix4Dfields.

Kompatibilní se softwarem Pix4D
Import ortomozaik, digitálních modelů povrchu a map indexů.

Instantní mapování
Vygenerujte mapy přímo v terénu pomocí hového systému zpracování. Bez potřeby připojení k internetu.

Vegetační indexy a porovnání vrstev
Vegetační indexy (NDVI, NDRE, VARI, TGI, SIPI2, LCI, BNDVI, GNDVGI). Rozdělené a dvojitá obrazovka pro snadnou interpretaci.

Zonace a preskripční mapy
Agregujte informace z vegetačních indexů do map zón, které mají definovanou hodnotu množství potřebné aplikace.

VÝSTUPY
Ortomozaika – Intuitivní referenční podklad Vašich pozemků
Hranice pozemků – Import nebo nakreslení hranice pro omezení analýzy pouze na zájmové plochy
Vegetační indexy – Vizualizujte vaše pozemky informací, která není vidět pouhým okem a porozumějte jim
Mapy zón – Generované na základě vegetačních indexů
Preskripční mapy – Přiřazují množství aplikace účinné látky konkrétní zóně
Popisy – Vytvořte cennější informace přidáním poznámek k mapám

 

Pix4Dmodel

 

Pix4Dmodel automaticky zpracuje snímky pořízené pomocí dronů pro vytvoření fotorealistických 3D modelů. Exportujte výstupy z dronu na web a pro sociální média jako videa a modely s plnou fotorealistickou strukturou.
Na cloudu Pix4Dmodel nyní můžete přidat poznámky a měření.
Snadno můžete označit prvky a vypočítat vzdálenosti a plochy Vašeho 3D modelu.
Doporučené drony: Parrot Bebop 2, DJI Mavic, DJI Phantom 2, 3 a 4, DJI Inspire 1

Sdílejte své 3D modely
Výstupy: Export celé řadu souborů pro nahrání do Sketchfab a dalších platforem pro vizualizaci 3D objektů.

Videa průletů
Vytvořte Vaše vlastní dráhu průletu pro unikátní dynamické 3D video, které představí Váš projekt. Sdílejte ho na YouTube, Vimeo a dalších.

Kompatibilita výstupů
Použijte Pix4D výstupní soubory .obj, .fbx, .dxf, .ply a 3D PDF v široké škále softwaru pro modelování 3D a animací.

3D tisk výstupů
Povrchy Pix4Dmodel jsou tisknutelné na 3D tiskárnách. 3D mapování a 3D tisk pomáhají rychleji přetvořit myšlenku z architektonických modelů do průmyslových prototypů.

 

Geotronics Praha, s. r. o.

Pikovická 11
147 00 Praha 4

IČO : 480 27 014
DIČ: CZ48027014

Tel: +420 296 801 186
Fax: +420 296 801 185

info@bezpilotne.cz

Provozní­ doba:

Po - Pá
8:00 - 16:30