Trimble Business Center

SOFTWARE, SE KTERÝM VÁS NIC NEPŘEKVAPÍ

Trimble Business Center software nabízí kromě zpracování GNSS měření i zpracování měření z TS, nivelačních pořadů i pokročilou visualizaci dat.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

 • V češtině
 • Práce s daty z GPS, TS a digitálních přístrojů
 • Schváleno ČÚZK pro odevzdávání výsledků na katastr
 • Komfortní zobrazení naměřených dat, jejich editace a případný jednoduchý export do MS Excel
 • Volitelné exporty (vyberte typ dat, které chcete exportovat)
 • Automatické spojení kódové kresby dle uživatelem definovaných kódů, symbolů a linií
 • CAD funkce (vrstvy, kreslení linií, bodů, přichytávání na klíčové body, atd.)
 • Práce s DXF, rastry (georeferencování)
 • Vyrovnání sítí (GPS, TS, nivelace), volba vah
 • Vytváření digitálního modelu terénu (trojúhelníková síť, lomové hrany, výpočet kubatur, tvorba vrstevnic)
 • Komfortní práce s návrhem tras (příprava pro vytyčování v terénu)
 • Zobrazení zachycených fotografií
 • Plná podpora Google Earth
 • Automatická kontrola dostupných aktualizací
 • Snadné propojení s Trimble Connected Community
Zpracování GNSS měření

 • Zpracování statického, rychlého statického měření
 • Zpracování postprocesní kinematiky, RTK
 • Možnost lokální transformace popřípadě použití certifikovaného globálního klíče
 • Jednoduchá editace dat (výběr jen určitých družic, určitého času)
 • Mnoho kontrol při výpočtu pro dosažení jen kvalitních výsledků

Vyrovnání sítí

 • Kombinace měření totální stanicí, GNSS, nivelací
 • Váhování měření

Zpracování kódových měření

 • Automatické vytvoření kresby dle nadefinované knihovny kódů
 • Tvorba vlastních symbolů a kódů
 • Snadný export do DXF, DWG

Georeferencování snímků

 • Možnost georeferencování snímku
 • Export snímku do softwaru Trimble Access
 • Export 2D/3D snímku (formáty .hsf, .hmf)

Práce s digitálním modelem terénu

 • Trojúhelníkový model terénu
 • Definování lomových čar
 • Automatická tvorba příčných řezů
 • Výpočet kubatur
 • Vykreslení vrstevnic
 • Porovnání dvou povrchů
 • Možnost kvalitní visualizace – potažení povrchu texturou

Vytváření návrhu tras

 • Snadné vytvoření trasy v digitální podobě dle projektu
 • Možnost vkládání tras v DXF
 • Tvorba jednotlivých vrstev materiálu
 • Jednoduchý export do kontroleru
 • Visualizace trasy

TBC_trasa1 TBC_trasa3 TBC_trasa2 TBC_trasa5TBC_trasa4

Trimble Business Center dále obsahuje:

 • Cooridnate system Manager – tvorba a editace souřadnicových systémů
 • Planning Software – plánování GNSS měření
 • Feature Definition Manager – tvorba knihovny kódů včetně atributů (text, fotografie, soubor)
 • Line+Symbol Editor – tvorba vlastních typů linií a symbolů
 • Job Report Generator – výstup dat dle požadavků uživatele

GEOTRONICS Praha, s. r. o.

Pikovická 11
147 00 Praha 4

IČO : 480 27 014
DIČ: CZ48027014

Tel: +420 735 759 369

info@bezpilotne.cz

Provozní­ doba:

Pondělí - Pátek
8:00 - 16:30