Seznamte se s novou legislativou EU pro provoz dronů

 

Asi už jste zaslechli o nové celoevropské legislativě upravující provoz bezpilotních prostředků. Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího, co se týká dronů pro profesionální použití.

Nová celoevropská legislativa vstoupila v platnost 31. 12. 2020.

 • Nahrazení stávající národní legislativy bezpilotních prostředků (Doplněk X)
 • I držitelé licence podle původní legislativy se musí zaregistrovat znovu na dron.caa.cz
 • Přechodné období pro držitele stávajících povolení dle § 52 do 1. 1. 2022, platnost povolení dle stávající legislativy (PkL, LP, LČVP) automaticky prodloužena do 1. 1. 2022
 • Provozovatel se zaregistruje a všechny své drony označí přiděleným registračním číslem
 • Dálkově řídící pilot – online registrace a test (40 otázek, možno až 10 chyb). Potvrzení přijde v PDF, povinnost se jím prokázat v terénu při případné kontrole.
 • 3 nové kategorie provozu – otevřená, specifická a certifikovaná (drony pro převážení nákladu nebo v budoucnu i osob)
 • Vytvořen omezený prostor LKR10-UAS (po dobu, než bude přijata nová právní úprava), mimo jiné snížení letové výšky ve vzdušném prostoru G na 120 m
 • Od 2. poloviny roku budou připraveny postupy pro vytváření geografických zón, které budou od roku 2022 zobrazeny přehledně a garantovaně v Digitální mapě
 • Prostory, kde se smí/nesmí létat cca zůstanou zachovány, výška letu maximálně 120 m nebo 15 m nad výškou překážky (například inspekce větrné turbíny se souhlasem vlastníka)
 • Pojištění (odpovědnost za škodu 1 milion Kč)
 • Provoz dronu možný napříč státy EU
 • Standardní scénáře použitelné od XII/2021
 • Od roku 2022+ U-Space, česky Část VP, kde jsou poskytovány služby pro koordinovaný provoz dronů

Nové pojmy: Nezapojená osoba (vystavení osoby účinkům případné poruchy dronu i nepřímo), shromáždění lidí (není definováno konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce přemístit se)

Budeme pro vás i nadále sledovat vznikající novinky týkající se zejména provozu ve specifické kategorii, která by měla platit od VII/2021.