Pix4D představil nový samostatný produkt Pix4Dcloud, online softwarové řešení pro mapování pomocí dronů, sledování postupu prací a dokumentaci stavby.

Ve verzi Advanced obsahuje zajímavé funkce jako je časová osa, automatická extrakce pozic vlícovacích bodů, překryv CAD výkresů a porovnávání ortomozaik.