Zobrazte si nebo exportujte profil výšky v Pix4Dmapper Cloud.

Zpracujte svůj projekt v Cloudu, případně nahrajte digitální model povrchu zpracovaný na Vašem desktopovém počítači do cloudu. Následně si můžete nechat vygenerovat výškový profil libovolné linie.

Vizualizujte svůj projekt jako mračno bodů v Pix4Dmapper Cloud. Získejte geolokalizovaná data, přesnou vizuální referenci pro Vaše měření a hladké zobrazení a navigaci ve velkých projektech.

Klasifikujte mračno bodů do pěti kategorií:
Povrch, silnice (s asfaltovým povrchem), vysoká zeleň, budovy a objekty vytvořené člověkem.